Online Loans in the Philippines: Helping Financial Inclusion and Sustainable Development.

323 views
0

Ang financial inclusion ay isang paninindigan upang mapabuti ang pamumuhay ng mga tao at palawakin ang kanilang mga oportunidad sa buhay. Sa kasalukuyan, ang pagkakaroon ng ganap at walang diskriminasyong access sa mga serbisyo ng pananalapi ay hindi pa lubos na nabibigyan ng pansin. Ang kakulangan sa buong mga serbisyo sa pananalapi ay nakakadulot ng panganib ng kahirapan at pagpapahirap sa mga taong hindi sila maaaring magbigay ng mga dokumentong kinakailangan ng mga bangko at iba pang mga institusyon ng pautang. Bagaman isa sa mga sentro ng malaking populasyon ng Pilipinas, ang financial exclusion ay isang hamon sa bansa.

Sa kasalukuyan, maraming mga online na nagpapautang ang nagbibigay ng oportunidad sa mga tao na makapag-apply ng pautang nang hindi kailangang magbigay ng masyadong maraming dokumento na kinakailangan ng mga banko at iba pang mga institusyon ng pautang. Ang mga online na pautang na ito ay nagbibigay ng instant cash release, proteksyon sa privacy, at maaaring maging mabilis at madaling paraan ng pagpapaunlad ng mga maliliit na negosyo. Gayunpaman, hindi lamang mga indibidwal at maliliit na negosyo ang maaaring makikinabang mula sa mga online na pautang, ngunit maaari rin silang magamit bilang isang kasangkapan upang magtulungan, magbigay ng access sa mga serbisyo sa pananalapi at magbigay ng suporta sa mga programa para sa sustainable development.

Mga paraan kung saan ang mga online na mga pautang sa Pilipinas ay maaaring magtulong sa mga programa para sa financial inclusion at sustainable development

1. Walang collateral na mga online na pautang para sa mga micro business

Powell na ang mikro negosyo ay isang pangunahing bahagi ng negosyo ng Pilipinas. Sa katunayan, karamihan sa mga trabahador ng bansa ay nagtatrabaho sa maliliit na mga negosyo. Ngunit ito ay nangangailangan ng kadalasang mataas na collateral upang magkaroon ng access sa mga pautang mula sa mga bangko. Ito ay hindi madaling matugunan, partikular na para sa mga negosyo na nagsisimula pa lamang, kaya’t madalas na napipilitang mangutang sa mga hindi nakakatitiyak na mga mapanganib na mapagkukunan.

Ang mga walang collateral na pautang na alok ng online na mga nagpapautang ay nagbibigay ng mga solusyon para sa mga negosyo na nangangailangan ng mga maaasahang pinagkukunan ng pondo nang hindi nag-aalok ng mataas na collateral. Sa online na mga nagpapautang, ang mga nag-aapply para sa pautang ay hindi kailangang magsumite ng mga hindi kinakailangang dokumento at minsan ay maaaring mabayaran din ang pautang sa pamamagitan ng cash on delivery.

2. Naa-access ang pautang kahit walang credit history

Sa Pilipinas, maraming mga tao ang walang credit history. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makapag-aplay sa mga mas mataas na halaga ng pautang na ibinibigay ng mga bangko. Gayunpaman, ang mga online na nagpapautang ay madalas na tumatanggap ng aplikasyon mula sa mga taong mayroong hindi kumpletong credit history. Kadalasan, ipinapasa ng mga online na nagpapautang ang kanilang mga pautang nang walang credit check. Sa ganitong paraan, makakakuha ng pautang ang mga taong hindi nakakaabot sa minimum credit score na kinakailangan ng mga banko.

3. Mabilis na electronic na pagpapalawig ng pautang sa mga rural areas

Maraming mga rural areas sa Pilipinas ang hindi nabibigyan ng sapat na access sa mga serbisyo sa pananalapi. Ito ay dahil sa malaking distansya mula sa mga sentro ng lungsod at ang kakulangan ng access sa komunikasyon na teknolohiya. Gayunpaman, ang electronic na pagpapalawig ng mga online na mga pautang ay nagbibigay ng oportunidad sa mga taong mayroong access sa internet na makapag-apply para sa mga pautang at mayroong mga cashless payment services na maaaring magamit upang bayaran ang mga pautang kahit na sila ay nasa malalayong lugar.

KONSEPTO NG “FINANCIAL INCLUSION”

Ang financial inclusion ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng access sa mga tao sa mga serbisyo sa pananalapi. Ito ay naglalayon din na mapahusay ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga nagkakaisang serbisyo sa pananalapi at pagbibigay ng access sa mga naturang serbisyo. Ang mga online na nagpapautang ay sumusuporta sa pangkalahatang layunin ng financial inclusion sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga tao na magkaroon ng access sa serbisyo sa pananalapi.

Sa loob ng mga huling taon, ang financial inclusion ay naging mas mabilis sa pag-unlad dahil sa teknolohiya. Hindi lamang ito nagbibigay ng access sa mga pautang, kundi nagbibigay din ng madaling access sa mga serbisyo kagaya ng insurance, investments at iba pa. Ang mga online na nagpapautang ay nagbibigay ng solusyon upang mabawasan ang pagkakaroon ng financial exclusion ng isang tao sa pamamagitan ng pamumuhunan sa maliliit na mga negosyo, pagtataguyod ng pagbaba ng kahirapan at pagpapalawig ng mga oportunidad sa mga rural areas.

KONKLUSYON

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang online na mga nagpapautang ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga negosyo at indibidwal na makapagsimula at makapaganap sa Bansa, kahit na hindi sila big time. Gayunpaman, ang mga online na nagpapautang ay nagbibigay din ng oportunidad upang mapatupad ang layunin ng financial inclusion at sustainable development, na nagreresulta sa malawakang pag-baon ng bansa. Ang financial inclusion ay magiging isa sa klase ng mga tao bilang epektibong kasangkapan sa pagpapalawig ng mga oportunidad sa trabaho at pagsulong ng mga negosyo. Upang magkaroon ng pangmatagalang epekto ng pangangalaga sa kahalagahan ng bawat senaryo, magkakaugnay ito sa sapat na serbisyo ng pananalapi at kahalagahan ng magkakasumpungang mga negosyo sa mga nagkakaisang mga layunin.

5/5 - (9 votes)

10+ Best Online Loans Pilipinas

finloo.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

1000 $

Approval in

5 minutes

First loan free

no
digido.ph

Loan type

Short term

For a period of

728 days

Rate ()

365.00% / year

Loan amount

25000 $

Approval in

5 minutes

First loan free

no
mazilla.ph

Loan type

Short term

For a period of

728 days

Rate ()

365.00% / year

Loan amount

25000 $

Approval in

5 minutes

First loan free

no
moneycat.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

1000 $

Approval in

5 minutes

First loan free

no
zaimoo.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

1000 $

Approval in

5 minutes

First loan free

no
cashspace.ph

Loan type

Short term

For a period of

120 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

25000 PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
binixo.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / day

Loan amount

25000 €

Approval in

15 minutes

First loan free

no
loanspilipinas Changed status to publish March 30, 2023