Patakaran sa Privacy

Ang loanspilipinas.com ay isang website na naglalayong magbigay ng impormasyon upang matulungan kayo sa paghahanap ng pinakamahusay na solusyon sa inyong mga pangangailangan. Gayunpaman, hindi ito isang organisasyon ng kredito at hindi rin ito nakikipag-ugnayan sa proseso ng pagbibigay ng kredito, pautang at iba pang mga produkto ng pananalapi. Ang pangunahing layunin ng proyekto ay upang mag-update ng impormasyon tungkol sa mga organisasyon ng microfinance sa Pilipinas.

Ang paghahambing ng mga rate ng interes ay nakapaloob sa isang talahanayan at ibinibigay ng walang bayad. Ang inyong katayuan sa pag-apply, ang mga dahilan sa pagtanggi, at anumang mga isyu na may kaugnayan sa pagpapalabas ng pautang ay dapat na direkta ninyong linawin sa mga kumpanyang nagpapautang.

Ang impormasyon na nai-publish sa loanspilipinas.com ay kinuha mula sa mga open source at hindi kasama ang mga multa at parusa para sa mga posibleng pagkaantala. Ang mga organisasyong kinakatawan, o MFI, ay kinakailangang magkaroon ng mga lisensya SEC.

Ang National Bank ay mayroong responsibilidad sa pagpapatakbo at pagkontrol sa merkado ng mga serbisyong pinansyal na hindi bangko at mga bangko upang matiyak ang kaligtasan at katatagan ng sistema ng pagbabangko sa Pilipinas.