Kasanayan sa Online na Pautang sa Pilipinas

491 views
0

Sa mundong ito na puno ng teknolohiya, maaari nang makakuha ng loans online sa Pilipinas. Kahit na ito ay may kaakibat na benepisyo, dapat pa rin tayong maging handa at matuto kung paano kumuha ng mga online na mga pautang nang wasto.

Hindi natin maiiwasan ang mga sitwasyon na kailangang ng pera, maging ito ay para sa pangangailangan pang-araw araw o sa paghahanda ng pangmatagalang pangangailangan. Kaya’t hindi dapat nating balewalain ang pagpapahiram at pagtanggap ng pera sa mga lending companies.

Sa ganitong kalagayan, kailangan nating magkaroon ng sapat at wastong kaalaman upang mapagsabihan kung paano kumuha ng mga online na pautang nang may taglay na husay at tamang pasya.

Mga Kasanayan sa Pananalapi

Pumili ng tamang mangungutang

Sa pangangailangan na makahiram ng pera sa online na lending, napakaimportante na pinili natin na mananatili sa mga lehitimong lending companies. Dahil ang mga pekeng lending companies ay patuloy na lumalaganap sa online na kalawakan, kung saan ang kanilang target ay para sa mga taong walang ideya sa mga patakaran at mga pag-iingat na dapat nilang malaman.

Kung hindi tayo handa sa kanilang mga kasamahang tumutukoy sa mahalagang impormasyon at halaga ng interest fees, malamang na maghahatid ito sa pagkalubog ng ating mga pinansyal na kalagayan at pangaabuso sa ating mga personal na impormasyon.

Kaya’t dapat manatiling maingat at magpakatino sa pagpilih ng kumpanya ng pautang na patas.

Mabilis na approval process

Ang bentahe ng pag-apply ng online na mga pautang ay ang mabilis na approval process. Kadalasan, ang mga lending companies ay nagpapadala ng kanilang desisyon sa loob ng ilang minuto pagkatapos natin mag-apply.

Ngunit, hindi dapat natin ikunsidera ang approval at ang proseso ng pagkuha ng pautang bilang pangunahing konsiderasyon sa pagpili ng kumpanya ng pautang. Kailangang alamin muna natin ang halaga ng interes at iba pang mga bayarin upang mapanatili ang kahusayang pang-pinansyal.

Mga modes ng pagbabayad

Upang maiwasan ang pagkadama sa mga utang, mahalagang malaman ang mga modes ng pagbabayad ng lending companies. Kailangan nating siguraduhin na maayos ang aming cash flow at budget kung magbabayad ng mga pautang.

Karamihan sa mga lending companies ay nag-aalok ng mga modes ng pagbabayad tulad ng online bank transfer, payment centers, at iba pa. Kailangan nating malaman kung alin sa mga modes na ito ang mangangailangan ng mas kaunting bayad o ang magbibigay ng ating mga pangangailangan.

Pagtataas ng iyong Credit Score

Ang credit score ay isa sa mga mahahalaga at pangunahing aspeto ng pagsisimula ng pag-aapply ng mga online na pautang. Malinawang mainam na magkaroon ng magandang credit score dahil ito ay nakakaapekto sa halaga ng mga interes sa mga pautang.

Inirekomenda na sumangguni sa credit bureaus upang malaman ang tungkol sa iyong credit score at ang manatili sa tamang credit limit. Ang tamang credit limit ay nakakaapekto sa haba ng panahon ng pagbabayad ng mga utang at kung gaano ito katagalan.

Kabanata ng KORTE

Napakahalaga na magkaroon ng wastong kaalaman sa pagtanggap ng online na mga pautang dahil ito ay nakaaapekto sa ating mga pangangailangan at pangmatagalang kasiguraduhan.

Upang maiwasan ang mga posibleng panganib, kailangan natin ng wastong kaalaman tungkol sa pangangasiwa sa ating mga negosyo at sa pagpapahiram ng mga pinansya para buuin ang ating mga pangangailangan.

Ang tamang kaalaman at pagiging handa sa tamang panahon ay makakatulong sa atin na mapagtagumpayan ang anumang mga lalabas na mga suliranin sa pera.

Kongklusyon

Sa ganitong panahon ng nagbabago at nag-iinnobasyon, ang pagkuha ng pera ay naging madali sa mga Pilipino. Ang pag-apply ng online na mga pautang ay hindi dahilan upang hindi tayo mag-iingat sa ating mga pamamahala sa pananalapi.

Kailangang magsumikap tayong matuto sa mga dapat nating gawin nang wasto upang maging pera ang pakinabang at hindi ang kalutasan ng mga problema sa pera. Sa pamamagitan ng pagiging masinop sa ating cash flow at sa wastong kaalaman tungkol sa pagpapahiram ng pera, makakapagtagumpay tayo upang maiwasan ang sobrang interest fees at penalty charges sa mga utang.

5/5 - (7 votes)

10+ Best Online Loans Pilipinas

finbro.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

25,000PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
finloo.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

25 000 PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
digido.ph

Loan type

Short term

For a period of

728 days

Rate ()

365.00% / year

Loan amount

25000 PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
mazilla.ph

Loan type

Short term

For a period of

728 days

Rate ()

365.00% / year

Loan amount

25000 PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
moneycat.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

10000 PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
zaimoo.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

10000 PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
cashspace.ph

Loan type

Short term

For a period of

120 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

25000 PHP

Approval in

5 minutes

First loan free

no
binixo.ph

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / day

Loan amount

25000 PHP

Approval in

15 minutes

First loan free

no
loanspilipinas Changed status to publish March 30, 2023